Το ψέμα μέσα στο οποίο ζούμε: Βλέποντας τη ζωή έξω από το «θόλο»

Το ψέμα μέσα στο οποίο ζούμε: Βλέποντας τη ζωή έξω από το «θόλο»

Δείτε ένα βίντεο όπου παρουσιάζεται η άλλη εμηνεία των πραγμάτων που μας συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και τέτοια συχνότητα που δεν τα παρατηρούμε σε συνειδητή υπόσταση αλλά καθορίζουν τη ζωή μας.

https://